Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Li pot interessar...

Suport financer

Suport financer

Si desitja suport del seu gestor, alhora que vol continuar prenent les seves pròpies decisions, el seu gestor personal li presentarà les opcions d’inversió disponibles en funció del seu perfil inversor i també l’ajudarà a dissenyar la seva cartera. També li oferim la possibilitat de desenvolupar productes a mida per a vostè.

Principals productes financers a la seva disposició:

  • Dipòsits en les principals divises mundials.
  • Renda fixa (investment grade i high yield)
  • Renda variable
  • Fons d’inversió
  • Carteres gestionades
  • Productes estructurats
  • Divisa
  • Matèries primeres i derivats

Si vol saber quina és la cartera d’actius que recomanem en funció del seu perfil d’inversor, contacti amb el seu gestor o sol•liciti aquesta informació fent clic aquí.

Consulti els mercats a través del nostre servei BSA_WebGestora .

  • Sol·licitar ara...