Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda

Avís Legal

Condicions Generals

El web del BancSabadell d'Andorra té per objecte informar sobre les activitats del BancSabadell d'Andorra i els seus productes i serveis, facilitar l'operativa bancària als clients de l'Entitat i proveir el servei de correu electrònic a la xarxa Internet.

La web del servei Internet del BancSabadell d'Andorra és http://www.bsa.ad. El contingut de la web www.bsa.ad, és propietat del BancSabadell d'Andorra, per la qual cosa la reproducció, còpia, ús, distribució o qualsevol tipus de comunicació de la informació continguda en aquest web haurà de ser autoritzada per escrit pel BancSabadell d'Andorra. El BancSabadell d'Andorra es reserva igualment el dret de modificar, limitar o cancel•lar l'accés i els continguts del web en el moment en que consideri oportú i no adquireix cap responsabilitat sobre l'actualització de la informació continguda en el web.

L'operativa bancària que es pot fer per mitjà del web del BancSabadell d'Andorra es regirà pel que s'estableix en el contracte de banca a distància que s'hagi formalitzat amb aquesta finalitat.

El servei de correu electrònic entre usuaris d'Internet que ofereix el BancSabadell d'Andorra es regirà per les condicions d'utilització.

No s'assumeix cap mena de responsabilitat pels continguts i serveis comercials o d'altre tipus de webs que es puguin enllaçar electrònicament (links) de manera directa o indirecta a través del web del BancSabadell d'Andorra.

El BancSabadell d'Andorra declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació electrònica entre usuaris de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per causa de problemes tècnics que es poguessin produir en equips informàtics que es facin servir durant la connexió a la xarxa Internet, ja sigui per mitjà del web del BancSabadell d'Andorra o d'altres webs.