Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda

IBAN (Número Internacional de Compte Bancari)

Calcular

Calculi el su codi IBAN

Número de compte:
IBAN:

Que és l'IBAN?

És una sèrie de caràcters alfanumèrics que identifiquen un compte determinat en una entitat financera de qualsevol lloc del món. És a dir, correspon un únic IBAN a cada compte i a partir d'aquest IBAN s'identifica el país, l'entitat, l'oficina i el compte. Es tracta de l'estàndard (EBS204) del Comitè Europeu d'Estàndards Bancaris (www.ecbs.org) que, a la vegada, compleix l'estàndard internacional ISO 13616 (www.iso.org).

Per què serveix l'IBAN ?

L'objectiu de l'IBAN és simplificar el tractament automàtic de pagaments i cobraments transfronterers. L'estàndard assegura la transmissió correcta de les dades bancàries de l'emissor i del receptor de pagaments i cobraments transfronterers i redueix la intervenció manual d'aquestes. Per tant, contribueix a evitar costos i, en les demores associades, minimitza la transmissió incorrecta o insuficient de les dades bancàries.

Com està format l'IBAN a Andorra?

Consta de 24 caràcters alfanumèrics. Els dos primers són de caràcter alfabètic i identifiquen el país (AD). Els dos següents són dígits de control i són l'element que valida la totalitat de l'IBAN. La resta correspon al número de compte i, en la majoria dels casos, identifica l'entitat i l'oficina del titular.