Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?

Canvi de divisa

Canvi de divisa

En l'activitat comercial d’un importador/exportador, un factor determinant en el preu "final" d'una operació és el preu o tipus de canvi que tingui la divisa que es faci servir en la transacció. BancSabadell d'Andorra l’ajudarà a minimitzar el risc de divisa mitjançant el seu servei de canvis de divisa forward o spot.

Amb condicions preferents si obre un Compte BSA Empresa, per tal que optimitzi al màxim els recursos de l’empresa reduint les despeses financeres.

Per a més informació consulti el seu gestor personal.

Calculadora de divisa