Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Li pot interessar...

Crèdit documentari

Crèdit documentari

Deixi's assessorar pels millors especialistes i minimitzi al màxim el risc de les exportacions. Tindrà solucions adaptades a les necessitats de la seva empresa que li permetran exportar sense risc.

El crèdit documentari d'exportació és un compromís pel qual el banc del comprador s'obliga a pagar al venedor contra lliurament dels documents sol•licitats en el crèdit documentari i sempre que es compleixin els terminis i les condicions que s'hi estableixen.

El nostre equip està a la seva disposició per assessorar-lo en el que calgui i per fer efectiva la seva petició.

Si necessita més informació, dirigeixi’s a les nostres oficines o al seu gestor personal.

 • Avantatges
  • Pagament segur. El compromís de pagament és d’un banc i no del comprador.
  • Irrevocable: no es podrà modificar sense el seu coneixement.
  • Accés a nous mercats: aporta protecció quan es comercia amb mercats nous o emergents.
  • Estàndards acceptats internacionalment (proposats per la Cambra de Comerç Internacional).
  Sol·licitar ara...
 • A BancSabadell d'Andorra li oferim
  • L’obertura immediata dels seus crèdits documentaris
  • Gestió personalitzada i professional dels crèdits documentaris
  • Revisió immediata dels documents amb els millors professionals
 • Documentació
  • Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
  • Extractes bancaris de 6 mesos en cas de no ser client BSA