Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Li pot interessar...

Finançament de cobraments

Descompte comercial
Descompte comercial

Anticipi l'import dels drets de cobrament respecte als seus deutors,derivats de les operacions pròpies de la seva activitat comercial i dels crèdits comercials no vençuts que la seva empresa tingui ambterceres persones.

El descompte comercial en suport magnètic permet eliminar el paper físic en els efectes comercials que són cedits al banc per al seu descompte, ja que la facturació s'efectua per mitjans informàtics través del nostre servei per internet 'A Online .

Més informació