Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Li pot interessar...

Finançament de pagaments

BSA Confirming Proveïdors
Confirming proveïdors

BSA Confirming ordenant és un servei de gestió de pagaments, el client rep les factures dels seus proveïdors i, tan aviat com les mateixes es conformen, se li transmeten instruccions al banc perquè el seu pagament sigui gestionat.

El banc informa als proveïdors de la previsió de pagament al seu venciment i ofereix als proveïdors esmentats el finançament sense recurs d'aquests pagaments.

Més informació