Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Li pot interessar...

Garanties i avals

Garanties i avals

L'aval o garantia es defineix com un compromís que el banc assumeix i que té com a objectiu garantir el compliment d'obligacions que vostè hagi contret davant terceres parts.

Amb BSABanc, ara ja podrà gaudir d’una targeta de comerç per fer les seves compres aprofrofitant els avantatges que el comerç li pugui oferir al fer-se client.

També, podrà sol•licitar un aval per a garantir el lloguer de la seva vivenda arrendada, i d’aquesta manera no haurà de descapitalitzar-se afrontant el pagament de la fiança.

Tot, amb la màxima agilitat: disposem dels mitjans més avançats per poder emetre els avals necessaris per a vostè en un curt període de temps.

Documentació requerida per a la sol•licitud de l’aval:

  • Sol•licitud de fiança bancària del Comerç

ó

  • Fotocòpia del contracte d’arrendament.

Si necessita més informació, dirigeixi’s a les nostres oficines o al seu gestor personal.