Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Simulador d'estalvi
 • Calculi la seva capacitat d'estalvi en tres passes.

Gestió d'actius

Gestió d

Si desitja informació per realitzar les seves inversions i vol que el grup BancSabadell d’Andorra gestioni el seu patrimoni, li oferim una gestió competitiva i transparent adaptada al seu perfil d’inversor.

 • Resumen de productos
       

  Fons d'inversió

  BancSabadell d’Andorra posa a la seva disposició una àmplia i variada oferta de fons d’inversió, perquè triï el fons o la combinació de fons que millor s’adapta al seu perfil. Si ho necessita, el seu gestor personal li oferirà el millor assessorament i el producte més adequat al seu perfil i als seus requeriments.

  Gaudeixi d’una gestió rigorosa i experta duta a terme pels professionals de BancSabadell d’Andorra en coordinació amb tot l’equip d’inversió del grup Banc Sabadell.

  Més informació

  Carteres gestionades

  Un dels pilars de les carteres gestionades és el servei personalitzat. Cada client és diferent i té un perfil i unes necessitats úniques. Per tant, adaptem les carteres a cada inversor en funció dels seus objectius i la seva aversió al risc.

  Aquest servei està disponible a partir d’inversions mínimes de 100.000 euros (amb alguna excepció de 50.000 euros). Podrà escollir entre gestions conservadores sense exposició a renda variable, gestions de tipus mixt amb diferents graus d’exposició a renda variable i, finalment, gestions 100% renda variable amb diferents estratègies per zona geogràfica i tipologia de títols.

  Més informació