Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Li pot interessar...

Gestió de pagaments

BSABanc disposa de diverses eines de pagament per a facilitar-li la gestió i administració de l’empresa, i li proporciona múltiples avantatges: seguretat, comoditat, eficàcia i optimització dels recursos.

Descompte comercial
Descompte comercial

Anticipi l'import dels drets de cobrament respecte als seus deutors, derivat de les operacions pròpies de la seva activitat comercial i dels crèdits comercials no vençuts que la seva empresa tingui amb terceres persones.

Més informació

Confirming ordenant
Confirming ordenant

BSA Confirming Ordenant és un servei de gestió de pagaments. El client rep les factures dels seus proveïdors i, tan aviat com queden conformades, es transmeten instruccions al banc perquè se’n gestioni el pagament.

Més informació

Xecs i pagarés BSA
Xecs i pagarés

Tramiti els seus pagaments de forma àgil i còmoda mitjançant els talonaris de xecs i pagarés que BSABanc posa al seu abast.

Més informació