Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda

Junta d'accionistes

BSA_JuntaGeneral

Un cop l’any, BancSabadell d’Andorra celebra la seva junta d’accionistes. Ocasió en la qual l’Entitat sotmet a l’aprovació dels accionistes els resultats de l’exercici social corresponent a l’any anterior.

L’accionista rep prèviament, per correu ordinari, una butlleta al seu nom què li permet identificar-se en l’esmentada junta i exercir el seu dret a vot en la mateixa.

En cas de voler delegar el vot, l’esmentada butlleta també inclou un apartat a tal efecte, i mitjançant el qual, l’accionista pot fer arribar a través de qualsevol de les oficines de l’Entitat, la delegació de vot en cas de no poder assistir a l’acte de la Junta General.

Si voleu consultar el reglament de la Junta General premeu aquí.

Si voleu consultar l'acta de la darrera Junta General premeu aquí.


JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES 30 DE JUNY DE 2022