Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?

Legislació d'interès econòmic

BSA_LegislacionInteresEconomico_BPriv

Llei d’inversió estrangera

Actualment en tràmit parlamentari, aquesta llei suposarà l’obertura econòmica del Principat d’Andorra, perquè permetrà que inversors estrangers hi creïn noves empreses amb el 100% de capital estranger.

Residència passiva(Llei 9_2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració)

La persona física estrangera major de 18 anys que vulgui establir la residència efectiva al Principat sense exercir-hi cap activitat laboral o professional haurà d’obtenir del Ministeri d’Interior una autorització de resident passiu. Consulti ara el reglament de residències passives.

Actualment aquesta llei s’està revisant per poder abastar nous supòsits de residència passiva i facilitar-ne la tramitació.

Per a més informació, www.immigracio.ad

Altres legislacions d’interès:

Llei 95_2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. 

Reglament d’aplicació de la Llei 95/2010, de l’impost sobre societats, i de la Llei 96/2010, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques 

Llei 96_2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques.

Llei 94_2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals 

Llei 10_2012, del 21 de juny, d'inversió estrangera