Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Li pot interessar...

Nòmines

BSA_Nominas

Banc Sabadell d’Andorra l’ajuda a tramitar les nòmines de la seva empresa d’una forma eficient, ràpida, segura i el més important, de manera gratuïta. Mitjançant la Banca a Distància de la seva empresa, enviïn’s la relació de nòmines i mantingui’n l’històric sense que ocupi espai en el seu ordinador.


Enviament