Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Li pot interessar...

Pla de pensions mixt

Pla de pensions mixt

Inverteixi de manera equilibrada entre renda variable i renda fixa. És idoni per a les persones amb una edat compresa entre 40 i 55 anys** amb un objectiu d’inversió a llarg termini.

  • És el període de consolidació del patrimoni.
  • El capital estalviat pot començar a ser important, i tot i que l’horitzó d’inversió també és llarg, comença a ser necessari un cert control del risc i limitar els actius més arriscats.

Per a més informació sobre el Pla de Pensions Mixt consulti’n la fitxa, el prospecte i el reglament.

  • Sol·licitar ara...