Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Li pot interessar...

Pla de pensions sènior

Pla de pensions Sènior

Inverteixi un màxim del 25% en actius de renda variable. És ideal per a les persones de més de 55 anys.

  • En el període més proper a la jubilació l’estalvi és molt important.
  • L’horitzó temporal fins a la jubilació és curt, per tant el més important és la preservació del capital.

Per a més informació sobre el Pla de Pensions Sènior consulti’n la fitxa, el prospectei el reglament.

  • Sol·licitar ara...