Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Simulador d'estalvi
 • Calculi la seva capacitat d'estalvi en tres passes.

Plans de Jubilació BSA

BSA_PlanJubilacionBSA

Anticipar, és la paraula clau per gaudir al màxim de la seva jubilació en el moment que arribi. BancSabadell d'Andorra l'ajuda a preparar una jubilació més tranquil·la.

Pot escollir qualsevol dels nostres Plans de Jubilació, sènior, mixt o júnior en funció del seu perfil inversor.

Els Plans de Jubilació BSA es diferencien dels Plans de Pensions BSA principalment per la seva flexibilitat a l'hora de disposar del capital invertit i per què les seves aportacions no redueixen la base de tributació de l'IRPF.

Característiques:
 • Rescati el seu capital sense cap penalització en qualsevol moment, total o parcialment.
 • Aportacions mensuals adaptables a la seva economia.
 • Els rendiments obtinguts dels Plans de Jubilació estan exempts de tributació de l’IRPF.
 • Les aportacions no son deduïbles en la declaració de l'IRPF.
 • Assegurança de vida gratuïta, en cas d’accident, per l’import dels drets consolidats a partir de 6.010,12 € fins a un màxim de 30.050,60 €.
 • Les aportacions als Plans de Jubilació BSA no generen cap tipus de comissió.

 • Senior

  Inversió habitual en renda variable del 25%. És el més adequat per les persones de més de 55 anys d’edat.

  • És el període més proper a la jubilació en el qual l’estalvi és molt important.
  • L’horitzó temporal fins a la jubilació és curt per tant el més important és la preservació del capital.

  Per més informació sobre el Pla de Jubilació Sènior consulti el seu reglament i la fitxadel Fons en el qual inverteix.

  Pla de pensions Senior

  Contractar

  Sol·licitar ara...
 • Mixt

  Inversió habitual en renda variable del 50%. És adequat per a les persones amb una edat compresa entre 40 i 55 anys, amb un objectiu d’inversió a mig/llarg termini.

  • És el període de consolidació del patrimoni.
  • El capital estalviat pot començar a ser important i tot i que l’horitzó d’inversió també és llarg, comença a ser necessari un control del risc limitant els actius més arriscats.

  Per més informació sobre el Pla de Jubilació Mixt consulti el seu reglamenti la fitxadel Fons en el qual inverteix.

  Pla de pensions Mixt

  Contractar

 • Junior

  Inverteix al voltant d’un 70% en actius de renda variable. És adequat per a les persones de menys de 40 anys d’edat:

  • Es comença a tenir capacitat d’estalvi.
  • El temps restant fins a la jubilació és pot considerar molt llarg, el que permet invertir el capital en actius amb un risc més elevat, que a llarg termini poden permetre obtenir un major rendiment.

  Per més informació sobre el Pla de Jubilació Júnior consulti el seu reglamenti la fitxadel Fons en el qual inverteix.

  Pla de pensions Junior

  Contractar