Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Simulador d'estalvi
 • Calculi la seva capacitat d'estalvi en tres passes.
Li pot interessar...

Plans de pensions BSA

Pla de pensions BSA

Pensi avui en el seu futur. Comenci ara a estalviar fent aportacions periòdiques per obtenir un capital o una renda en  el moment de la jubilació i complementar la seva pensió.

Posem a la seva disposició diferents tipus de plans perquè triï el que més s’ajusta al seu perfil estalviador.
Decideixi en qualsevol moment quin import i amb quina periodicitat vol fer les seves aportacions.

Avantatges fiscals
Podrà reduir fins a 5.000 € la seva base de tributació de l’IRPF (Impost sobre la renda de les persones físiques).

Disponibilitat
El capital invertit estarà disponible en el moment de la jubilació, en cas d’invalidesa o defunció i també en situacions excepcionals com situació de desocupació, malaltia greu (baixa superior a 12 mesos) o per trasllat de la residència fiscal fora d’Andorra. El cobrament de la prestació pot ser en forma de capital, renda o una combinació de les dues anteriors.

Altres Prestacions
Assegurança de vida gratuïta, en cas d'accident, per l’import dels drets consolidats a partir de 6.010,12 € fins a un màxim de 30.050,60 €, a excepció del Pla de Pensions Capital Garantit.
Les aportacions als Plans de Pensions BSA no generen cap tipus de comissió.

Té una empresa i desitja contractar un pla de pensions per al seu col·lectiu d’empleats? Posi’s en contacte amb el seu gestor personal i l’informarà de l‘opció més adient per vostè.

 • Garantit

  El Pla de Pensions Capital Garantit li permet disposar d'un capital acumulat o d'una renda en el moment de la jubilació amb total garantia.

  • Capital 100% garantit per BSA.
  • Rendiment anual garantit* (any 2019, 0,50%).
   *(aquest rendiment  s’estableix per anys naturals en funció de les condicions de mercat, el rendiment passat no prejutja el rendiment futur).
  • Flexibilitat en les aportacions, fins a un màxim de 10.000 € anuals.

  Per més informació sobre el Pla de Pensions Capital Garantit consulti el seu reglamentla fitxainformativa.

  Contractar

 • Sènior

  Inversió habitual en renda variable del 25%. És el més adequat per les persones de més de 55 anys d’edat.

  • És el període més proper a la jubilació en el qual l’estalvi és molt important.
  • L’horitzó temporal fins a la jubilació és curt per tant el més important és la preservació del capital.

  Per més informació sobre el Pla de Pensions Sènior consulti el seu reglamenti la fitxadel Fons en el qual inverteix.

  Pla de pensions Senior

  Contractar

 • Mixt

  Inversió habitual en renda variable del 50%. És adequat per a les persones amb una edat compresa entre 40 i 55 anys, amb un objectiu d’inversió a mig/llarg termini.

  • És el període de consolidació del patrimoni.
  • El capital estalviat pot començar a ser important i tot i que l’horitzó d’inversió també és llarg, comença a ser necessari un control del risc limitant els actius més arriscats.

  Per més informació sobre el Pla de Pensions Mixt consulti el seu reglamenti la fitxadel Fons en el qual inverteix.

  Pla de pensions Mixt

  Contractar

 • Júnior

  Inverteix al voltant d’un 70% en actius de renda variable. És adequat per a les persones de menys de 40 anys d’edat:

  • Es comença a tenir capacitat d’estalvi.
  • El temps restant fins a la jubilació és pot considerar molt llarg, el que permet invertir el capital en actius amb un risc més elevat, que a llarg termini poden permetre obtenir un major rendiment.

  Per més informació sobre el Pla de Pensions Júnior consulti el seu reglamenti la fitxadel Fons en el qual inverteix.

  Pla de pensions Junior

  Contractar