Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Li pot interessar...

Plans de pensions BSA

Anticipar és la paraula clau per gaudir al màxim de la seva jubilació en el moment que arribi. BancSabadell d'Andorra l'ajuda a preparar una jubilació més tranquil•la.

Avantatges:

Zero comissions de subscripció i reemborsament

Màxima flexibilitat:

  • Disposi dels diners sense cap penalització en cas de necessitat
  • Aportacions mensuals adaptables a la seva economia

Perfil de risc adaptat al seu horitzó temporal

Assegurança de vida gratuïta a partir de 6.010,12 €

Té una empresa i desitja contractar un pla de pensions per als seus empleats? Posi’s en contacte amb el seu gestor personal i l’informarà de l’opció més adient per a vostè.

Pla de pensions sènior
Pla de pensions Sènior

Inverteixi un màxim del 25% en actius de renda variable. És ideal per a les persones de més de 55 anys.

  • En el període més proper a la jubilació l’estalvi és molt important.
  • L’horitzó temporal fins a la jubilació és curt, per tant el més important és la preservació del capital.

Per a més informació sobre el Pla de Pensions Sènior consulti’n la fitxa, el prospectei el reglament.

Més informació

Pla de pensions mixt
Pla de pensions mixt

Inverteixi de manera equilibrada entre renda variable i renda fixa. És idoni per a les persones amb una edat compresa entre 40 i 55 anys** amb un objectiu d’inversió a llarg termini.

  • És el període de consolidació del patrimoni.
  • El capital estalviat pot començar a ser important, i tot i que l’horitzó d’inversió també és llarg, comença a ser necessari un cert control del risc i limitar els actius més arriscats.

Per a més informació sobre el Pla de Pensions Mixt consulti’n la fitxa, el prospecte i el reglament.

Més informació

Pla de pensions júnior
Pla de pensions júnior

Inverteixi al voltant d’un 70% en actius de renda variable. És idoni per a les persones de menys de 40 anys**:

  • L’edat en la qual es comença a tenir capacitat d’estalvi i és el període ideal per a cimentar un patrimoni per al futur.
  • El temps que queda fins a la jubilació es pot considerar molt llarg, cosa que permet invertir el capital en actius amb un risc més elevat que a llarg termini, fet que permet obtenir un rendiment també superior.

Per a més informació sobre el Pla de Pensions Júnior consulti’n la fitxa, el prospecte i el reglament.

Més informació