Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Li pot interessar...

Pòlissa de crèdit

Pòlissa de crèdit

Mantingui la seva tresoreria personal equilibrada al llarg de tot l’any.

Les pòlisses de crèdit permeten obtenir finançament immediat per afrontar les necessitats de tresoreria puntuals. Un finançament flexible que BancSabadell d’Andorra posa al seu abast.

 • Condicions
  • Directament al seu compte habitual, sense haver d'obrir comptes específicament destinats al finançament
  • Tipus fix al 4,50%
  • Comissió d’obertura 1% / any
  • Pagament d’interessos trimestrals
  • Consulta del saldo utilitzat per internet per l’Online

  Condicions indicatives que poden variar en funció de les característiques particulars i vinculació de cada client.


  Sol·licitar ara...
 • Documentació
  • Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
  • Extractes bancaris de 6 mesos en cas de no ser client BSA

  Si necessita més informació, dirigeixi’s a les nostres oficines o al seu gestor personal.