Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Simulador d'estalvi
  • Calculi la seva capacitat d'estalvi en tres passes.

Presentació BSABANC

BSABANC es va establir a Andorra l’any 2000, llavors amb el nom BancSabadell d’Andorra com a resultat de l’aliança entre el Grup Banc Sabadell i un consorci d’empresaris andorrans.

Durant la darrera dècada, BSABANC ha guanyat quota de mercat a Andorra fonamentant-se en els seus valors d’empresa: solvència, confiança i servei.

L’avantatge competitiu de BSABANC es basa en la combinació entre la flexibilitat d’un banc proper al client i orientat al servei.

Resum dels estats financers de BSA:

  • Actius gestionats 1.200 milions EUR
  • Rendibilitat sobre la inversió (ROE) 12,25%
  • Ràtio d’eficiència 37,51%

Benefici sòlid

El benefici de BSABANC ha demostrat una gran solidesa, fins i tot durant els darrers anys d’inestabilitat financera. Gradualment va retornant al seu nivell màxim de l’any 2007

BSA_PresentacionBSA_BenSolido_BPriv

Ràtio de liquiditat

La ràtio de liquiditat se situa àmpliament per sobre dels estàndards internacionals exigits i dels mínims requerits per la legislació andorrana.

Aquest rati mostra la capacitat del Banc de fer front a les seves obligacions a curt termini.

BSA_PresentacionBSA_RatioLiq_BPriv

Ràtio de solvència

La ràtio de solvència se situa àmpliament per sobre dels estàndards internacionals exigits i dels dels mínims requerits per la legislació andorrana.

Aquesta ràtio mostra la fortalesa financera del banc.

BSA_PresentacionBSA_RatioSolv_BPriv

Si vol consultar els estats financers auditats del banc o ampliar la informació sobre el banc, faci clic aquí.