Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Li pot interessar...

Préstecs i crèdits

A BSABanc li oferim la possibilitat d'ajudar-lo en els seus projectes. Disposem de préstecs i crèdits que s'adapten a les seves necessitats i li aportaran una solució a la seva mida.

Alerta Per sol·licitar un préstec o crèdit cal que sigui resident a Andorra o tingui un negoci / empresa registrats al Principat d'Andorra.

 • Resumen de productos
       

  Hipoteca GROGA BSA

  A BSABanc li oferim un finançament a la sevamida per adquirir la seva nova vivenda o canviar de casamitjançant el nostre préstec hipotecari.
  Fins a un termini màxim de 25 anys, deixi’s assessorar pel seu gestor personal i triï la millor opció.

  Hipoteca amarilla

  Més informació

  Préstec Estudis

  Un préstec per a finançar la totalitat o part dels estudis Universitaris, cursos d’idiomes, realitzar un curs d’especialització o assistir a un seminari sense preocupacions econòmiques.

  Préstamo Estudios

  Més informació

  Préstec Informàtic

  L’ajudem a finançar el seu equip informàtic amb totes les facilitats de pagament al seu abast.
  Tipus fix els primers 3 anys i finançament fins a 5 anys.

  Préstamo Informático

  Més informació

  Préstec Vehicle

  A BSABanc li oferim finançament per a canviar de Vehicle i adquirir aquell què desitja.
  Tipus fix i finançament fins a 6 anys.

  Préstamo Vehículo

  Més informació

  Préstec Reformes

  BSABanc l’ajuda a reformar la seva llar, comprar mobles, o fer front a aquelles despeses de la llar imprevistes amb tota comoditat i flexibilitat.
  Escolleixi quina forma de pagament li convé més; tipus fix, variable i el termini que més s’ajusta a les seves necessitats.

  Préstamo Reformas

  Més informació

  Garanties i avals

  L'aval o garantia es defineix com un compromís que el banc assumeix i que té com a objectiu garantir el compliment d'obligacions que vostè hagi contret davant terceres parts.

  Garanties i avals

  Més informació