Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?

Totes les opcions

 • Comptes i saldos

  • Tots els meus comptes
  • Saldo i extractes
  • Domiciliacions
 • Transferències

  • Entre els meus comptes
  • Nacionals
  • A l'estranger
  • Periòdiques
  • Beneficiaris
 • Targetes

  • Extractes de targetes
  • Gestió de targetes
  • Traspassos
  • Consulta d'operacions liquidades a comerços
 • Estalvi i inversió

  • Borsa
  • Fons d'inversió
 • Fitxers

  • Enviament
  • Fitxers pendents de confirmació
  • Signatura i anul·lació
  • Consulta
  • Recepció de fitxers
  • Àrea de conversió
 • Correspondència

  • Desactivar recepció de correspondència
  • Correspondència i missatges
  • Avisos SMS
  • Missatgeria
 • Personalització

  • Canvi codi d'accés
  • Dades personals
  • Gestió d'accés a comptes i límits operatius
 • CASS

  • Operativa CASS