Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Li pot interessar...

Trameses electròniques

A BancSabadell d’Andorra li oferim la possibilitat d’automatitzar el pagament de transferències, nòmines, descomptar efectes i domiciliar rebuts a través de l’A Online. Tots aquests tipus de fitxers han de ser en format electrònic ABA.

Remeses d'efectes
Remeses d’efectes

Anticipi l’import dels drets de cobrament respecte als deutors, derivats de les operacions pròpies de l'activitat comercial i dels crèdits comercials no vençuts que la seva empresa tingui amb terceres persones.


Enviament

Més informació

Domiciliacions
BSA_Domiciliaciones

Domiciliï a BancSabadell d'Andorra tots els seus rebuts amb la màxima seguretat i tranquil•litat. No dubti a utilitzar el nostre servei de Banca a Distància per comprovar els moviments efectuats al seu compte corrent.


Enviament

Més informació

Nòmines
BSA_Nominas

Banc Sabadell d’Andorra l’ajuda a tramitar les nòmines de la seva empresa d’una forma eficient, ràpida, segura i el més important, de manera gratuïta. Mitjançant la Banca a Distància de la seva empresa, enviïn’s la relació de nòmines i mantingui’n l’històric sense que ocupi espai en el seu ordinador.


Enviament

Més informació

Transferències
BSA_Transferencias_EnviosElectronicos

Gestioni mitjançant la Banca a Distància d’empresa, totes les transferències país, sense cap cost afegit i de manera àgil i segura.


Enviament

Més informació

BSANET
BSA_BSANET

Generi fitxers de Remeses d'efectes, Domiciliacions, Nòmines o Transferències a través de l'aplicació BSANET.

Més informació