Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Li pot interessar...

Transferències

Transferencias

Les transferències són un tipus d'operació molt estesa mitjançant la qual s'ordena el traspàs directe de fons a favor dels beneficiaris que es determinin.

Pot fer transferències nacionals i internacionals d'una manera ràpida i segura, efectuar el pagament a proveïdors i creditors, i també ocupar-se del pagament de nòmines als empleats de la seva empresa. Utilitzi l'extensa xarxa de corresponsals que BSABanc posa a la seva disposició i obtingui un servei ràpid i àgil en els pagaments a l'exterior, a qualsevol lloc del món, en la divisa que vostè vulgui.

Avantatges:

  • Més control dels pagaments.
  • Més informació de les operacions.
  • Més seguretat.

'A Online de BSABanc li permet realitzar les transferències que desitgi individualment o agrupades en un fitxer.

Realitzar transferència