Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?
Li pot interessar...

Carteres gestionades

Carteres gestionades

Si desitja informació per realitzar les seves inversions i vol que el grup BancSabadell d’Andorra gestioni el seu patrimoni, li oferim una gestió competitiva i transparent adaptada al seu perfil d’inversor.

Gaudeixi dels avantatges de confiar-nos la gestió de la seva cartera:

  • Seguiment i anàlisi: un equip de gestors vetllarà pel seu patrimoni i farà els moviments tàctics necessaris per aprofitar les oportunitats dels mercats.
  • Transparència: consulti els moviments a temps real mitjançant la banca a distància o a través del seu gestor personal.
  • Esculli la cartera que millor s’adapta al seu perfil de risc: duem a terme gestions conservadores sense exposició a renda variable, gestions de tipus mixt amb diferents graus d’exposició a renda variable i, finalment, gestions 100% renda variable amb diferents estratègies per zona geogràfica i tipologia de títols.

BSA_CarterasGestionadasGrafico_BPriv 

Consulti-ho amb el seu gestor o faci clic aquí per rebre tota la informació sobre la cartera gestionada que millor s’adapta al seu perfil.

  • Sol·licitar ara...