Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
 

Gestió d'accés a comptes i límits operatius


Dels comptes que vostè és titular o autoritzat, pot gestionar l’accés als comptes per tal que es visualitzin a 'A Online o pot bloquejar-les per tal que no s’hi pugui operar.
A més a més, pot modificar els diferents límits operatius per limitar els imports de les operacions que pot fer amb els comptes.
 

  • Gestió d'accés a comptes

    • Consulta d'accessos a comptes
    • Gestió d'accessos
  • Gestió de límits de comptes

    • Consulta de límits operatius
    • Gestió de límits