Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda
L'ajudem?

Quant hauré de pagar?

Faci servir la nostra calculadora de préstecs i conegui la seva quota.

Tipus d'interès
Li pot interessar...

Préstec comercial

Préstec comercial

BSABanc disposa de crèdits i préstecs adaptats a qualsevol de les necessitats de la seva empresa. Compti amb el nostre suport per fer créixer el seu negoci.

 • Condicions
  • Tipus fix al 4,50%
  • Comissió d’obertura 1%
  • Termini de devolució fins a 5 anys

  Condicions indicatives que poden variar en funció de les característiques particulars i vinculació de cada client.


  Sol·licitar ara...
 • Documentació
  • Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys
  • Extractes bancaris de 6 mesos en cas de no ser client BSABanc

  Vol calcular quina quota mensual hauria de pagar? Utilitzi la nostra calculadora

  Si necessita més informació, dirigeixi’s a les nostres oficines o al seu gestor personal.