Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda

Llei 08/2013

Sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les Entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús del mercat i els acords de garantia financera

Sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les Entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús del mercat i els acords de garantia financera té com a objectiu millorar la protecció de la clientela de les Entitats financeres.

Amb aquesta finalitat, posem a disposició seva informació general que considerem que pot ser d'interès per a vostè: