Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda

Junta d'accionistes

BSA_JuntaGeneral

Un cop l’any, BSABanc celebra la seva junta d’accionistes. Ocasió en la qual l’Entitat sotmet a l’aprovació dels accionistes els resultats de l’exercici social corresponent a l’any anterior.

L’accionista rep prèviament, per correu ordinari, una butlleta al seu nom què li permet identificar-se en l’esmentada junta i exercir el seu dret a vot en la mateixa.

En cas de voler delegar el vot, l’esmentada butlleta també inclou un apartat a tal efecte, i mitjançant el qual, l’accionista pot fer arribar a través de qualsevol de les oficines de l’Entitat, la delegació de vot en cas de no poder assistir a l’acte de la Junta General.

Si voleu consultar el reglament de la Junta General premeu aquí.

Si voleu consultar l'acta de la darrera Junta General premeu aquí.