Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda

El banc

Consell d'Administració

BSA_ConsellAdministracio

President
Sr. Miquel Alabern Comas

Consellers
Sra. Mireia Montoriol Garriga
Sr. Pere Altimir Pintat
Sr. Jordi Llovera Massana
Sr. Francesc Xavier Maymó Gatell
Sr. Òscar Aristot Borràs
Sr. Miguel Antonio Pérez Carnicero
Sr. Daniel de López Oro
Sr. Lluis Alsina Àlvarez
Sra. Sara Álvarez Cazorla

Secretari
Sr. Joan Roca SagarraComissions del Consell

Comissió de Nomenaments i Retribucions
President: Sr. Miquel Alabern Comas
Membres: Sr. Pere Altimir Pintat, Sr. Miguel Antonio Pérez Carnicero i Sr. Daniel de López Oro
Secretari: Sr. Marc Vilallonga Puy

Comissió d'Auditoria i Control
President: Sr. Daniel de López Oro
Membres: Sr. Jordi Llovera Massana, Sr. Miguel Antonio Pérez Carnicero i Sra. Sara Álvarez Cazorla
Secretari: Sr. Joan Roca Sagarra

Comissió de Riscos i Seguiment
President: Sr. Miquel Alabern Comas
Membres: Sr. Jordi Llovera Massana, Sr. Pere Altimir Pintat, Sr. Miguel Antonio Pérez Carnicero, Sra. Sara Álvarez Cazorla i Sr. Daniel de López Oro
Secretari: Sr. Marc Vilallonga Puy