Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda

El banc

Consell d'Administració

BSA_ConsellAdministracio

President
Sr. Miquel Alabern Comas

Consellers
Sr. Marcel Albós Riba
Sr. Pere Altimir Pintat
Sr. Joan Llonch Andreu
Sr. Jordi Llovera Massana
Sra. Mireia Montoriol Garriga
Sr. Josep Lluis Negro Rodríguez
Sr. Josep Segura Solà
Comissions del Consell

Comissió de Nomenaments i Retribucions
President: Sr. Miquel Alabern Comas
Membres: Sr. Marcel Albós Riba i Sr. Pere Altimir Pintat
Secretària: Sra. Mireia Montoriol Garriga

Comissió d'Auditoria i Control
President: Sr. Joan Llonch Andreu
Membres: Sr. Josep Lluis Negro Rodríguez
Secretari: Sr. Joan Roca Sagarra

Comissió de Riscos i Seguiment
President: Sr. Miquel Alabern Comas
Membres: Sr. Marcel Albós Riba, Sr. Pere Altimir Pintat, Sr. Jordi Llovera Massana i Sr. Josep Lluis Negro Rodríguez
Secretari: Sr. Antoni Hidalgo Torres