Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Altres webs del grup Oficines i caixers
Ajuda urgent Ajuda

Estats financers BSABanc

Estados Financieros BSA

Memòries anuals

Informe Anual 2021 (versió en català)

Informe Anual 2020 (versió en català)

Informe Anual 2019 (versió en català)

Informe Anual 2018 (versió en català)

Informe Anual 2017 (versió en català)

Informe Anual 2016 (versió en català)

Informe Anual 2015 (versió en català)

Annual Report 2021 (English version)

Annual Report 2020 (English version)

Annual Report 2019 (English version)

Annual Report 2018 (English version)

Annual Report 2017 (English version)

Annual Report 2016 (English version)

Annual Report 2015 (English version)